Ogłoszenie

Informuję, że z dniem 1 czerwca 2013 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wraz z Gminą Lubawka wprowadza nowe zasady dojazdu bezpośredniego do zbiornika Bukówka.


Wjazd nad zbiornik będzie możliwy wyłącznie:
     1) celem wypakowania sprzętu wędkarskiego,
     2) na podstawie posiadanego ZEZWOLENIA na amatorski połów ryb oraz bezpłatnego zezwolenia, które jest możliwe do uzyskania ze strony internetowej lub do pobrania na miejscu w ośrodku turystycznym.


Nie będzie możliwe bezpośrednie parkowanie nad wodą.
Trwają prace nad przygotowaniem miejsc tymczasowego postoju samochodów poza czaszą zbiornika. Aktualnie parkowanie będzie możliwe wzdłuż drogi biegnącej równolegle do wody w Miszkowicach (koło ośrodka) i wzdłuż drogi publicznej w miejscowości Paprotki.

Wodowanie środków pływających będzie możliwe wyłącznie w wyznaczonym miejscu.

UWAGA
Nad zbiornikiem działa kamera rejestrująca wjazdy od strony zapory we wsi Bukówka. Naruszający ustawiony znak ?Zakaz ruchu wszelkich pojazdów? będzie karany mandatem karnym.

 

W załączeniu druk zezwolenia na wjazd.

Burmistrz Miasta Lubawka

\-\ Tomasz Kulon

 

Pliki do pobrania