Łączy nas Bóbr

Burmistrz Miasta Ewa Kocemba podpisała umowę dotycząca projektu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pod nazwa "Łączy nas Bóbr". 
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z miastem Zaclerz. 

Przypominamy, że w ramach projektu powstanie kompleks turystyczny wokół zbiornika wodnego Bukówka w tym:
- ścieżki piesze rowerowe,
- miejsca plażowania i wypoczynku,
- mola i punkty widokowe,
- obiekty sanitarne wraz z zagospodarowaniem terenu,
- miejsca postojowe,
- siłownia zewnętrzna, plac zabaw, boisko do piłki plażowej,
- oraz szereg działań promocyjnych.

Przypomnijmy: całkowita wartość inwestycji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska to: 1 467 565,08 mln euro , z czego:
Łączna wartość inwestycji Gminy Lubawka to: 1 176 685,08 euro na co składa się:
85% środków pochodzących z dofinansowania: 941 348,06 tys. euro , natomiast 15% to wkład własny z budżetu gminy: 235 337,02 tys. euro

1544435763_Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg